/* Google Analytics */ /* Skrypt który zapobiega wyświetlaniu podobnych filmów na Youtube*/
Teoria
b

artykuly

Zasady judo

Zasady judo stworzone przez prof. Kano.

Zasada ogólna.

Czynić tak aby jak najbardziej efektywne współdziałał umysłu i ciało.

3 podstawowe zasady judo.

 • Ustąp aby zwyciężyć – Zasada JU Jeśli mocniejszy przeciwnik mnie popchnie, na pewno upadnę do tyłu, nawet jeśli zablokuję z całej siły. Jeśli natomiast w momencie pchnięcia ustąpię i wykorzystam stratę równowagi przeciwnika do wykonania własnej techniki to mam szansę na zwycięstwo.
 • Maksimum skuteczności przy minimum wysiłku – Zasada SEIRYOKU ZENYO. Zasada ta opisuje dobór właściwego sposobu (techniki) do określonej sytuacji, polega ona na optymalizacji naszych poczynań. Nie będę przecież po pchnięciu rzucał przeciwnika w tył lecz w przód.
 • Przez czynienie dobra nawzajem do dobra ogólnego – Zasada JITA KYOEI. Ta zasada mówi o szlachetnych założeniach etyki judo, zabrania używać judo poza treningiem lub walką sportową z wyjątkiem obrony koniecznej. Mówi jeszcze o dbaniu o współćwiczących, szczególnie o naszego partnera.
historia judo

Twórcą judo był Jigoro Kano, który zebrał i ulepszył chwyty ju-jitsu, usunął te, które mogły zagrozić zdrowiu i życiu, a wprowadził nowe bezpieczne.

Jigoro Kano stworzył pierwszą szkołę judo, którą nazwał Kodokan Judo, szkoła ta do dnia dzisiejszego istnieje w Tokyo w Japonii. Jako datę powstania judo przyjmuje się rok 1882.

Jigoro Kano wyjechał na wielkie tournée po Europie w celu propagowania judo, a następnie stał się aktywnym członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

W 1964 r. judo stało się dyscypliną olimpijską. Sport ten stał się jednym z najpopularniejszych sportów walki na świecie.

Stopnie w Judo

W judo są dwa rodzaje stopni, są to stopnie szkoleniowe (KYU) oraz stopnie mistrzowskie (DAN).

Stopnie szkoleniowe przeznaczone są dla uczących się judo i zdobywających doświadczenie, po zdobyciu wszystkich stopni KYU można przystąpić do egzaminu na stopień mistrzowski (DAN) czyli tzw. czarny pas.

Stopni mistrzowskich też jest kilka, ale zdobycie już 1 DAN-a powoduje, że masz prawo nosić „czarny pas”.

Wyróżniamy 9 stopni szkoleniowych:

 • 6 kyu – pas biały
 • 5,5 kyu – pas biało-żółty
 • 5 kyu – pas żółty
 • 4,5 kyu – pas żółto-pomarańczowy
 • 4 kyu – pas pomarańczowy
 • 3,5 kyu – pas pomarańczowo-zielony
 • 3 kyu – pas zielony
 • 2 kyu – pas niebieski
 • 1 kyu – pas brązowy
trening judo

Trening judo opiera się na ćwiczeniu padów, rzutów, dźwigni i duszeń oraz na walkach treningowych (randori).

Walki treningowe mogą być prowadzone w parterze czyli w pozycji klęcznej (ne-waza) albo w pozycji stojącej (tachi-waza). Walki rozgrywane na zawodach naszą nazwę Shiai.

Trening judo charakteryzuje się, jak większość japońskich sztuk walki, specjalnym ceremoniałem. Rozpoczyna i kończy go ukłon zwany Rei.

Walki odbywają się na tatami (matach) w sali nazywanej dojo. Maty są miękkie aby złagodzić upadek ćwiczącego i nie narazić go na poważniejsze uszkodzenia ciała.

Tori i Uke

Uprawiający, ćwiczący judo to Judoka (dżudoka).

Dwóch ćwiczących ze sobą judoków określamy specjalnymi nazwami, aby w prosty sposób ich odróżnić.
Ta osoba, która wykonuje ćwiczenie nazywa się TORI, a ta na której wykonuje się ćwiczenie – to UKE.

Jeżeli ćwiczysz w tej chwili judo to o swoim koledze lub koleżance zawsze powiesz – mój UKE.

Formy KATA

Formy kata to tradycyjna forma prezentowania technik judo, służy ona do dopracowania ruchów, a także do zachowania pewnych technik których już się nie stosuje w walkach sportowych.

Formy kata prezentowane są podczas egzaminów na stopnie mistrzowskie (DAN).

u

quiz

Sprawdź co wiesz?

Przeczytaj pytanie, spróbuj na nie odpowiedzieć, następnie naciśnij znak '+’ i sprawdź, czy twoja odpowiedź była poprawna.

Gdzie powstało Judo?

Judo powstało w Japonii.

Kto był twórcą judo?

Twórcą judo był Jigoro Kano.

W którym roku powstało Judo?

Judo powstało w 1882 roku.

Jak nazywają się stopnie szkoleniowe?

Stopnie szkoleniowe nazywają się 'KYU’.