/* Google Analytics */ /* Skrypt który zapobiega wyświetlaniu podobnych filmów na Youtube*/

Twórcą judo był Jigoro Kano, który zebrał i ulepszył chwyty ju-jitsu, usunął te, które mogły zagrozić zdrowiu i życiu, a wprowadził nowe bezpieczne.

Jigoro Kano stworzył pierwszą szkołę judo, którą nazwał Kodokan Judo, szkoła ta do dnia dzisiejszego istnieje w Tokyo w Japonii. Jako datę powstania judo przyjmuje się rok 1882.

Jigoro Kano wyjechał na wielkie tournée po Europie w celu propagowania judo, a następnie stał się aktywnym członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

W 1964 r. judo stało się dyscypliną olimpijską. Sport ten stał się jednym z najpopularniejszych sportów walki na świecie.